AstroTeologi

    

Vårt Universum har liknats vid ett Ägg - omsluten av en Orm (Uroboros). Ormen är en uråldrig symbol för kraft och energi. Är den mytologiska tanken bakom vårt Universum att där finns en slingrande kraft som likt en orm 'svänger' alla de frekvensnivåer som utgör de fält som ligger bakom fenomen som elektricitet och gravitation/magnetism? Men är Ormen också en tanke (en modell, en 'blueprint') att i Universum finns en kraft som är medveten (bortom hjärnans sfärer), fylld av liv, vågrörelser, intelligens ('vis' som en orm). Men en orm som också utgörs av bipolära motsatser, polaritet och dualitet: en uppdelning mellan ljus och mörker (falsk som en orm, 'illusorisk'). Kan det till och med vara en medveten uppdelning, en ännu inte integrerad union mellan ande och materia?   


       
                                                                                           Esi         Osiris        Äldsta insignium av
                                                                                                                         Sirius som system?   
                                                                               
Det gamla Egypten -  i sin modell för en kultur - under åtminstone 4000 år, såg sitt land som en 'Modell' (Template) för hela vår Värld. Att Egyptens land och kultur var ett Tempel med en viss struktur, ett Kosmologiskt filosofiskt system och en beskrivning av vår existens på vår Jord. Egypten såg Sirius som sin ledande stjärna. Sirius har ofta förknippats med gudinnan Isis (ett namn nu vålds-politiskt degraderat, låt oss kalla henne Esi, ett Egyptiskt namn).      
Stjärnkonstellationen Orion (Osiris) åtföljs här av stjärnkonstellationen Sirius (gudinnan Esi), av en Ko och en Stav med sol- och falkguden Horus. Esi är placerad i en båt och åtföljs här av Hunden Anubis. I teckningen är det Nilen som flödar - likt en Orm - mellan Norr och Söder, mellan ett triangulärt Delta land och en shamans 8-fotade häst (från en Nordisk runristning, är det en 8-9 mångdimensionell resa i 'Andrevärlden', i Egypten kallad 'Duat'). 'The Sirius Sun Light Tour', är en kosmologisk tolkning av en Sirus modell i min bok: The Fall and Rise of Sziggies, Suns and Stardust. En resa i Själens domäner och med Mysterier som medvetandegörs och bör återupprättas? Finns det krafter i våra symboler (ofta vinklade, missförstådda) som bör komma till tals? 

                                                                                          
                                                                               
            

Stjärnsystemet Sirius har illustrerats som platsen för Kogudinnan Hathor och/eller Neith. Hon har också kallats för en 'Modersgudinna' som föder Solar, ger näringsrik mjölk och skapar inte bara Solar, men hela Universa. Likt en levande organism fylld med kärlek i sina mångdimensionella vätskedepåer (magar) är hon själva Modellen för ett Universum ständigt Processande/Skapande, ständigt mångdimensionellt födande och fylld med livsgivande näring som en prototyp för en med Kärlek uppfylld Världs-Själ (Anima Mundi). Är Hon del av en uråldrig andlig Vetenskap som nu bör sys samman med och förtydliga ett materiellt paradigm? Ett paradigm som ansågs vara ofruktsam, ökenlik och styrd av ev destruktiv princip - i det gamla Egypten 'guden' Set.  

  
         
              Egyptisk Zodiac och stenristningar.               Esi och Osiris (Orion)          Universum föds        
    

Är det möjligt att vår Stjärnhimmel med sina konstellationer utgör en modell (Template) för hur våra mytologier, sagor, vår historia, våra folkloristiska traditioner, insignier på stenar, är en uråldrig och numera förlorad kunskap om megalitisk teknologi? Att alla dessa våra arketypiska berättelser - beskriver en Skapelse, en uråldrig Vetenskap och som sedan forna tider utgör en tanke bakom vår nuvarande existens på vår Jord? Har en avgörande händelse i mänsklighetens historia förnekats, glömts bort? Vad är det den officiella historiebeskrivningen gömmer undan i sina museikällare? Vad är AstroTeologi?  

            
       
                                  
Den på måfå insatte Giza pyramiden inom en Egyptisk Zodiak utgör också en illustration av AstroTeologi. 

Från vår Jord ser vi hur Solen färdas från morgon (Vädur) i Öster (Vårdagjämning) till skymning i Väster (Våg) (Höstdagjämning) och i det paradigm som metaforiskt utgör dagsljusets sfär och med ett fokus i den vänstra hjärnhalvan - i analys, i den princip som i det gamla Egypten har tolkats som Sets sfär - som tar isär, separerar, dividerar. Som i bilden ovan motsvarar det område som utgör Kungens kammare (översta kammaren). Som till synes är ett materialistiskt tillstånd på vår Jord när i obalans med de sfärer som finns under Kungens kammare, som är Drottningens kammare. Hon är den feminina principen i den högra hjärnhalvan och 'Andrevärldens' princip (Duat) som är vårt undermedvetna, vår intuition och en port till fantasins och Drömvärldens andliga sfärer (nattens mörker och Solens färd mellan Våg och Vädur).

Men det knepigaste: vad signifierar Underjordens håla i det djupaste av mörker som 'råkar' överenstämma med Stenbockens placering nära den mörkaste tiden på året, Vintersolståndet? Solen tycks stanna upp under tre dagar under Vintersolståndet, symboliskt i en grotta, i Moder Jords inre 'håla', eller i ett litet berg, i en så kallad 'gravkammare' där Solen projicerar en stråle in i den allra heligaste inre kammaren (Newgrange), innan den tycks 'vända' och börja sin vandring uppåt mot våren igen. Dagarna blir ljusare och till Våren pånyttföds Solen (Solbarn Horus) över horisonten från den vandring som skett genom det Undermedvetna i 'Underjorden'. En transformation har skett i det allra mörkaste, en shamansk uråldrig invigning och rit som sönderdelar och transformerar materian när organiskt ben och kol blir till kristaller. I det gamla Egypten är det ett Solbarn (Horus) som blir till när Isis befruktas av Osiris - liggandes i sin kista/grav och i en bergsgrotta - och som föds senare som en ny Sol. Är vi människor färdiga med våra demoner i vårt undermedvetna, är de utrensade, klargjorda, förda upp till medvetandets ljus? Eller beskrivs här även ett större Mysterium med en omvandling av materian? En ny Jord, en ny Sol, ett nytt Andligt och förhöjt i frekvenser medvetenhetstillstånd? 

       

 Newgrange, Irland    Tunneln i grottan    Osiris i Underjorden      Pånyttfödelsen
 
AstroTeologi följer allegoriskt Solens vandring (vår andliga medvetenhet) genom rymdens och tidens energifält (materia och materialism) när vinklad och sedd från Jordens Norra hemisfär. Ett 'Fall' i vårt medvetenhetstillstånd av ngt slag tycks ha skett och en balans måste återupprättas - (resa upp en påle, en midsommarstång, ett träd, ett chakrasystem, se pyramidens mittenfält, en Djedpelare som förenar) - mellan ljus och mörker, det medvetna och omedvetna, mellan polariteten 'Himmel' och 'Jord', mellan elektricitet och magnetism, Ande och Materia. En Kosmologi och teknologi som illustreras i våra uråldriga megalitiska fornlämningar (Newgrange, Irland) och med tydliga geometriska astronomiska mönster och i synkronicitet med de symboler som projicerats med våra stjärnkonstellation, som nedärvda arketypiska och numeriska berättelser i folkloristisk mytologi.

                   
  
                               Djedpelaren          Himmel (Nut) i          Hon och Han 
                              Isis och Nephtys    kärleksakt med        (Bohuslän)
                                                           Jorden (Geb)      .

 
Baserad på många års visioner , Dröm Yoga, Inre och yttre studier, har jag skapat min tolkning av en mångmytologisk (Syncretism) Zodiac.