Akasha Krönikan

(25/3, 2015. Akasha avläsning: 'Livets Träd'?) The ancestral bloodline (Tree of Life) of humanity will be 'Christened' in the sense that every soul has the choice to find a new light within themselves, independantly of any dogma, faith, or religion. This awakening is a free choice, no outer restriction of any kind has the right to interfere with the integrity and spirit of any god-given child or soul. Every soul must find their own inner certainty of these statements. The inner convictions cannot be questioned by any outer circumstances or person, or authority, who claim a position of sovereignity over any other living being. And so it is! 

       


Akasha Krönikan har beskrivits som ett naturligt minnesorgan i Kosmos och som registrerar alla tänkbara händelser som finns och har funnits. Akasha Krönikan kan jämföras med hur vatten registrerar energifrekvensers olika kvalitetstillstånd (förorening, disharmoni, harmoni). Masaru Emoto’s vetenskapliga forskning om vattnets dolda egenskaper finns i boken 'The Hidden Messages of Water'.

CRUISING THE SERPENT ROADS (från The Fall and Rise of Sziggies, Suns and Stardust). Akasha Krönikan kan också liknas vid 'Orm'- liknande energi-frekvensers vågor som tar upp information från alla händelser och som registreras i de energifält som finns i Kosmos. Dessa energivågor i Buddhismen och i Hinduismen har flödande beskrivningar som Chi, Prana, Eter. Energi egenskaper (flodvägar) som mytologiskt har beskrivits som den kommunikation som är förknippad med 'guden' Merkurius, också känd som Hermes och/eller Thoth.     

Merkurius attribut är en stav, Caduceus, en symbol för vårt inneboende kraftingivande energisystem, Chakrasystem, Livets Träd, ett DNA system att integreras och fullbordas i sin holistiska funktion. 

 

       
                                                                               Gotlands-'gudinna'.           Seshat, Thoth       
              
På vår stjärnlysande himmel finns en ormliknande 'flod' och konstellation vid namn 'Eridanus', till vänster i bilden. På Jorden snurrar vi runt vår Polstjärna i stjärnkonstellationen 'Lilla Björn', som i sin tur omfamnas av den Ormliknande konstellationen Draken, 'Draco', i mitten av bilden. Till höger hittar vi en Orm vid namn 'Hydra', en lång stjärnkonstellation som sträcker sig utmed zodiakens Kräfta ner till Vågen. Är de här konstellationerna på 'himlen' chansmässiga? Eller en 'planned accident'? Hur kommer det sig att de passar så fint in med Ida ormen (Yin) till vänster, med Kundalini ormen i mitten och med Pingala ormen till höger (Yang) i ett Vediskt Chakrasystem? Vi behöver se över våra tolkningar och hänföras över ett andligt/själsligt innehåll (ofta misstolkade) i våra urgamla symboler.

En androgyn Nil-'gud' Hapi häller ut 2 (ibland 3) vattenströmmar som formar floden Nilen till en Orm (är Nilen en 'blueprint', en modell för ett Världsträd, en Caduceus stav?) Gudinnor (här från Kreta och Gotland) är ofta illustrerade som 'Ormgudinnor'. Är det en metaforisk omskrivning och en forntida Vetenskap om den 'orm' liknande Kundalini kraften? Hon håller sina tvillingormar i vardera handen, till höger och vänster, att integreras, balanseras och bli Hel! Hur ofta har vi fått budskap om våra energikroppar, om DNA, om en balansering mellan de medvetenhets-fält som utgör en kvinnlig och en manlig sfär, från vårt förflutna? Har metaforiska budskap alltid funnits att tillgå i våra forntida urkällor? Är det en andlig Vetenskap och kunskap att integreras för att slutligen lösa våra brutalt kaotiska och disharmoniska energi-utrryck på vår Jord?