Blog/texter 

          
   Lejon vaktar över           Sekhmet         Tefnut som  Våra äldsta         Freyja, i en senare
  Solens födelse vid          med Röd sol?     Sfinx?      Gudinnor sitter     mytologisk metamorfosis med vagn
       horisonten                 Kvinnligt                            ofta på Tron            (gudinnan antar liknande  
                                     heligt attribut                      skyddad av 2 Lejon   attribut världen över) och 2 katter.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                
LEJONETS TIDER: (Fred 14/8, 2015; Nymåne): = Måne och Sol står samman i Lejonets tecken (symboliskt kan ses som två lejon). I det gamla Egypten var Lejonet ett uttryck för eld och vatten (äldre uttryck för elekro (eld) - magnetism (vatten)?) och med 'Lejon-gudinnor' som Tefnut och Sekhmet. Energimässigt en tid för kreativitet, firande, kärlek och ett själsligt revir rytande. Moder Natur har attribut som vill stå upp för och skydda sina barn. (Akasha avläsning 15/8: 'Den 'Nya månen' i Lejonets tecken visar på en ny utfyllnadsperiod där hjärtan bör bearbetas ytterligare för att kunna möta de våldsamheter som nu förtydligas i världen och i Sverige. Det mörker som gömts undan belyses och helas när RÄDSLOR inte längre begraver och flyr undan. Nya ljusfenomen måste till för att väcka människan och hennes obenägenhet att vilja se omfång och vidder av de mörka krafter som tillåts styra det dagliga livet. Det ansvarstagande som stärker hjärta och själ - när medvetandegjord – är ett verktyg som behövs för att föra in mer ljus till mänskligheten. Hon behöver två solar; Hjärtats Sol och Intellektets klara Sol – klargörandet i medvetenhets-sfären för att ett nytt paradigm ska födas. De gamla förhållningssätten är på upphällning. Det är dags att vakna och förstå den Dualism skola som människan på Jorden medvetet i sin själ har valt för att synkronisera Kärlek med sann Kunskap; ett Vetande som kommer att utgöra den framtida Vetenskapen'.

          
  Neith med              Neith       Neith           Nut, aspekt av Neith
  Vesica Pisces                                         som 'Stjärn-himmel', i en
  attribut?                                                  kärleksakt med Jorden (Geb)? 

JUNGFRUNS TIDER: (23/8, 2015) Solen går in i Jungfruns tecken. En av våra äldsta gudinnor är Egyptiska och androgyna Neith. Uttrycker hon en balansering mellan principiellt Yang och Yin? Förnuft, ego, logik, ska då balanseras med Gnosis (inre vetande) och Vediska 'Brahmavidya' (supreme science) den vetenskap som utforskar och ger ett högre värde till ett inre vetande, principiellt en visdom i människans själsliga medvetenhet (utforskas genom meditation, drömarbete, kontemplation, tystnad, stillhet, intuition). Idag, de två strider! Det inre vetandets auktoritet ges noll värde med Mammons ensidiga fokus i det yttre egot och i ett materialistiskt fokus i vänster hjärnhalva. (Akasha avläsning, 23/8): 'Jungfrun på Jungfru Sund? Hon är ständigt närvarande i den matrix som både höjer och sänker frekvenser i medvetenhetens sfärer. Hon arbetar med 2 pilar – en kraft som döljer i mörker det ljus som arbetar med urskiljning, klargörande och ett iscensättande av nya frekvens-vibrationer i ett mörker som hitintills varit som en klippa av o-för-stånd. Ett mot-stånd som sätter sig emot det 'stånd' (påle, kraftstav, livsträd) som är krafters utlösning i chakrasystemets upphöjande av själsenergier och deras förlösning. Hon måste förlösa ljuset inom sig – den kraft och sanning som utgör den essens som är själ och hjärta i varje varelse. De referensramar hon arbetar med är en matrix som utgör både hårda frekvenser som söndrar och de frekvenser som söker resonans i det Hjärtats Blomma som utgör Skapelsen Ursprungliga Tanke (Blueprint) om Skönhet, Älsklighet och Intelligens. Hon är Moder Natur som en gång förlorade sitt equilibrium när mörkrets entiteter försökte utplåna ….' (utforskas i min bok: The Fall and Rise of Sziggies, Suns and Stardust, finns på Amazon).  


         

  Flower of Life         Starts with Her            Unfolds - växer         till Hjärtats Lotus Blomma 
                             Her Vulvic Womb                                                                                    
                               Vesica Pisces         
                              Bägare och Vas

Hur väl känner vi till vår Nordiska historia? Är vi i NORDEN i kontakt med våra rötter? Känner vi till arkeologiska upptäckter runt Arktiska områden före och efter sista istiden? Info: http://torshammer.eu/…/new-light-on-nordic-history-triolog…/ Ett folk levde i norra Norge 9000 e Kr, och i Finland och runt Botniska viken. Det finns lämningar efter en 5000 år gammal stad i Örnsköldsvik. Förtäljer våra myter en (förträngd) historiebeskrivning? På Frös ö, Frösön, i Jämtland, står världens nordligaste runsten. Myter runt Storsjöodjuret handlar om två troll som rör om i en kittel och en Orm föds som slinker ner i Storsjön, ett väsen som måste bindas med runor, utförd av Kettil Runske. Ormen som bunden ses på runstenen. 'Kettil' är nordiskt för 'Kittel'. Kitteln i sin tur har Keltiska mytologiska motsvarigheter med Ceridwens 'Cauldron' ur vilken den Heliga Inspirationen föds. Och kanske med ett ännu äldre ursprung i Egypten, Heliopolis, (mer utförligt i min bok: The Fall and Rise of Sziggies, Suns and Stardust) som i sin tur visar på de attribut som är Gudinnans; Vasen, Bägaren (kvnnligt heligt attribut) i samröre med Pelaren, ståndet, Livets påle och träd, obelisken (manligt heligt attribut). Som i sin tur kanske är bland de älsta arketypiska ursprung vi har för den Heliga Graal? Ett uttryck för bas- och Hjärtchakran för varje individ, men kvinnlig i energi och i essens. The Sacred Feminine, Kvinnlig Andlig 'Spirit' och Kvintessence.

             


Jämtland            Frösö Runsten            Kittel (Cauldron)      Pelare Bägare        Divine Feminine 
'Eataland'                                                                                                                            
'Jätteland'?